Service & Socialism

Vi monterar ned den rovgiriga kapitalismen

Våra tjänster sitter till vänster
Kontakta oss för vårt hushållsrevolutionära utbud av flytt, städ, montering magasinering, meditation mm. Vi tycker egentligen att det är en outsägligt torftig syssla att packa, men om vi får kalla det för vänsterpackande så gör vi även det. Även uppackning om det vill sej riktigt illa.